Tregtia e Jashtme, Nëntor 2022

Në Nëntor 2022 eksportet e mallrave arritën vlerën 42 mld lekë, duke u rritur me 12,9 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me10,2 %, në krahasim me Tetor  2022.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al