Tregtia e Jashtme, Korrik 2022

Në Korrik 2022 eksportet e mallrave arritën vlerën 39 mld lekë, duke u rritur me 23,0 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur me 14,3 %, në krahasim me Qershor  2022. Importet e mallrave arritën vlerën 82 mld lekë, duke u rritur  me  14,1 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 0,6 %, në krahasim me Qershor 2022. Deficiti tregtar i këtij muaji është 42 mld lekë, duke u rritur me 6,9 %, krahasuar me Korrik 2021 dhe me 20,3 %, në krahasim me Qershor 2022.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al