Tregtia e Jashtme, Janar 2022

Në Janar 2022 eksportet e mallrave arritën vlerën 35 mld lekë, duke u rritur me 47,5 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 9,7 %, në krahasim me Dhjetor  2021. Importet e mallrave arritën vlerën 55 mld lekë, duke u rritur me 21,1 %, në krahasim me një vit më parë dhe ulur me 37,4 %, në krahasim me Dhjetor 2021. Defiçiti tregtar i këtij muaji është 20 mld lekë, duke u ulur me 7,7 %, krahasuar me Janar 2021 dhe me 64,2 %, në krahasim me Dhjetor 2021.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al