Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2022

Në Dhjetor 2022 eksportet e mallrave arritën vlerën 40 mld lekë, duke u rritur me 26,1 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur me -4,5 %, në krahasim me Nëntor 2022. Importet e mallrave arritën vlerën 95 mld lekë, duke u rritur me 7,7 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 22,3 %, në krahasim me Nëntor 2022. Defiçiti tregtar i këtij muaji është 54 mld lekë, duke u ulur me -2,9 %, krahasuar me Dhjetor 2021 dhe duke u rritur me 54,2 %, në krahasim me Nëntor 2022.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Janar 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al