Tregtia e Jashtme, Tetor 2021

Në Tetor 2021 eksportet e mallrave arritën vlerën 34 mld lekë, duke u rritur me 26,3 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 2,5 %, në krahasim me Shtator  2021. Importet e mallrave arritën vlerën 77 mld lekë, duke u rritur  me  29,2 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 11,2 %, në krahasim me Shtator 2021. Defiçiti tregtar i këtij muaji është 43 mld lekë, duke u rritur me 31,6 %, krahasuar me Tetor 2020 dhe me 19,1 %, në krahasim me Shtator 2021.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Nëntor 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al