Tregtia e Jashtme, Prill 2021

Në Prill 2021 eksportet e mallrave arritën vlerën 29 mld lekë, duke u rritur me 92,3 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe ulur me 9,5 %, në krahasim me Mars  2021

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al