Tregtia e Jashtme, Korrik 2021

Në Korrik 2021 eksportet e mallrave arritën vlerën 32 mld lekë, duke u rritur me 30,6 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe ulje me 7,9 %, në krahasim me Qershor  2021.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al