Tregtia e Jashtme, Janar 2021

Në Janar 2021 eksportet e mallrave arritën vlerën 24 mld lekë, duke u rritur me 3,1 %, në krahasim me Janar 2020 dhe me 2,8 %, në krahasim me Dhjetor 2020. Importet e mallrave arritën vlerën 45 mld lekë, duke u rritur me 8,4 %, në krahasim me Janar 2020 dhe duke u ulur me 26,0 %, në krahasim me Dhjetor 2020. Deficiti tregtar i këtij muaji është 22 mld lekë, duke u rritur me 14,7 %, krahasuar me Janar 2020 dhe duke u ulur me 43,4 %, në krahasim me Dhjetor 2020.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Shkurt 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al