Tregtia e Jashtme, Gusht 2021

Në Gusht 2021 eksportet e mallrave arritën vlerën 24 mld lekë, duke u rritur me 22,5 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe ulje me 26,0 %, në krahasim me Korrik 2021.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Shtator 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al