Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2021

Në Dhjetor 2021 eksportet e mallrave arritën vlerën 32 mld lekë, duke u rritur me 38,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe ulur me 14,5 %, në krahasim me Nëntor 2021. Importet e mallrave arritën vlerën 88 mld lekë, duke u rritur me 43,1 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 9,1 %, në krahasim me Nëntor 2021. Deficiti tregtar i këtij muaji është 56 mld lekë, duke u rritur me 46,1 %, krahasuar me Dhjetor 2020 dhe me 29,5 %, në krahasim me Nëntor 2021.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Janar 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al