Tregtia e Jashtme, Tetor 2020

Në Tetor 2020 eksportet e mallrave arritën vlerën 27 mld lekë, duke u ulur me 0,9 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u rritur me 6,0 %, në krahasim me Shtator  2020. Importet e mallrave arritën vlerën 59 mld lekë, duke u ulur  me 0,01 %, në krahasim me një vit më parë dhe duke u rritur 13,1 %, në krahasim me Shtator 2020. Deficiti tregtar i këtij muaji është 33 mld lekë, duke u rritur me 0,8 %, krahasuar me Tetor 2019 dhe 19,7 %, në krahasim me Shtator 2020.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al