Tregtia e Jashtme, Shtator 2020

Në Shtator 2020 eksportet e mallrave arritën vlerën 25 mld lekë, duke u rritur me 1,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe 30,1 %, në krahasim me Gusht  2020. Importet e mallrave arritën vlerën 52 mld lekë, duke u rritur  me 0,3 %, në krahasim me një vit më parë dhe 8,6 %, në krahasim me Gusht 2020. Deficiti tregtar i këtij muaji është 27 mld lekë, duke u ulur me 0,5 %, krahasuar me Shtator 2019 dhe 5,9 %, në krahasim me Gusht 2020.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al