Tregtia e Jashtme, Shkurt 2020

Në Shkurt 2020 eksportet e mallrave arritën vlerën 24 mld lekë, duke u rritur me 7,5 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 5,7 %, në krahasim me Janar 2020. Importet e mallrave arritën vlerën 52 mld lekë, duke u rritur me 3,5 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 23,1 %, në krahasim me Janar 2020. Deficiti tregtar i këtij muaji është 27 mld lekë, duke u rritur me 0,2 %, krahasuar me Shkurt 2019 dhe me 44,4 %, në krahasim me Janar 2020.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al