Tregtia e Jashtme, Qershor 2020

Në Qershor 2020 eksportet e mallrave arritën vlerën 23 mld lekë, duke u ulur me 9,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u rritur me 7,3 %, në krahasim me Maj 2020. Importet e mallrave arritën vlerën 52 mld lekë, duke u ulur me 2,8 %, në krahasim me një vit më parë dhe duke u rritur me 16,1 %, në krahasim me Maj 2020. Deficiti tregtar i këtij muaji është 29 mld lekë, duke u rritur me 3,6 %, krahasuar me Qershor 2019 dhe 24,1 %, në krahasim me Maj 2020.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al