Tregtia e Jashtme, Prill 2020

Në Prill 2020 eksportet e mallrave arritën vlerën 15 mld lekë, duke u ulur me 44,4%, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 16,5 %, në krahasim me Mars 2020. Importet e mallrave arritën vlerën 36 mld lekë, duke u ulur me 36,7 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 18,3 %, në krahasim me Mars 2020. Deficiti tregtar i këtij muaji është 21 mld lekë, duke u ulur me 29,9 %, krahasuar me Prill 2019 dhe me 19,5 %, në krahasim me Mars 2020.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al