Tregtia e Jashtme, Nëntor 2020

Në Nëntor 2020 eksportet e mallrave arritën vlerën 27 mld lekë, duke urritur me 10,5 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dheme 1,7 %, në krahasim me Tetor 2020. Importet e mallrave arritën vlerën 56 mld lekë, duke u rriturme 5,0 %, në krahasim me një vit më parë dhe duke u ulur 6,3 %, në krahasim me Tetor 2020. Deficiti tregtar i këtij muaji është 28 mld lekë, duke u rritur me 0,2 %, krahasuar me Nëntor 2019 dhe duke u ulur me 12,9 %, në krahasim me Tetor 2020.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al