Tregtia e Jashtme, Maj 2020

Në Maj 2020 eksportet e mallrave arritën vlerën 21 mld lekë, duke u ulur me 22,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u rritur me 43,8 %, në krahasim me Prill 2020. Importet e mallrave arritën vlerën 45 mld lekë, duke u ulur me 24,2 %, në krahasim me një vit më parë dhe duke u rritur me 22,9 %, në krahasim me Prill 2020. Deficiti tregtar i këtij muaji është 23 mld lekë, duke u ulur me 25,6 %, krahasuar me Maj 2019 dhe duke u rritur me 8,3 %, në krahasim me Prill 2020.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Qershor 2020
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al