Tregtia e Jashtme, Janar 2020

Në Janar 2020 eksportet e mallrave arritën vlerën 23 mld lekë, duke u rritur me 5,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 4,9 %, në krahasim me Dhjetor 2019. Importet e mallrave arritën vlerën 42 mld lekë duke u ulur  me 0,7 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 24,8 %, në krahasim me Dhjetor  2019. Deficiti tregtar i këtij muaji është 19 mld lekë duke u ulur me 7,1 %, krahasuar me Janar 2019 dhe me 44,1 %, në krahasim me Dhjetor 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al