Tregtia e Jashtme, Janar 2020 ( i korigjuar)

Për shkak të një gabimi njerëzor, si rezultat i mos tërheqjes së një formule, ky është varianti i korrigjuar i Tregtisë së Jashtme, Janar 2020.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al