Tregtia e Jashtme, Gusht 2020

Në Gusht 2020 eksportet e mallrave arritën vlerën 19 mld lekë, duke u ulur me 3,4 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe 21,1 %, në krahasim me Korrik 2020. Importet e mallrave arritën vlerën 48 mld lekë, duke u ulur me 7,0 %, në krahasim me një vit më parë dhe 15,3 %, në krahasim me Korrik 2020. Deficiti tregtar i këtij muaji është 29 mld lekë, duke u ulur me 9,2 %, krahasuar me Gusht 2019 dhe 10,9 %, në krahasim me Korrik 2020.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Shtator 2020
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al