Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2020

Në Dhjetor 2020 eksportet e mallrave arritën vlerën 23 mld lekë, duke u rritur me 5,4 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur me 15,6 %, në krahasim me Nëntor 2020. Importet e mallrave arritën vlerën 61 mld lekë, duke u rritur  me 10,5 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 10,1 %, në krahasim me Nëntor 2020. Deficiti tregtar i këtij muaji është 38 mld lekë, duke u rritur me 13,9 %, krahasuar me Dhjetor 2019 dhe me 34,8 %, në krahasim me Nëntor 2020.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al