Tregtia e Jashtme, Shtator 2019

Në Shtator 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 25 mld lekë, duke
u ulur me 5,5 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u rritur me 23,4 %, në krahasim me Gusht 2019. Importet e mallrave arritën vlerën 52 mld lekë, duke u rritur me 2,0 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 0,7 %, në krahasim me Gusht  2019. Deficiti tregtar i këtij muaji është 27 mld lekë, duke u rritur me 10,0 %, krahasuar me Shtator 2018 dhe duke u ulur me 13,7 %, në krahasim me Gusht 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al