Tregtia e Jashtme, Shkurt 2019

Në Shkurt 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 23 mld lekë, duke u ulur me 5,4 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe rritur me 3,4 %, në krahasim me Janar 2019. Importet e mallrave arritën vlerën 50 mld lekë, duke u rritur me 8,1 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 17,9 %, në krahasim me Janar 2019. Deficiti tregtar i këtij muaji është 27 mld lekë, duke u rritur me 22,6 %, krahasuar me Shkurt 2018 dhe me 33,6 %, në krahasim me Janar 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al