Tregtia e Jashtme, Qershor 2019

Në Qershor 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 25 mld lekë, duke u ulur me 4,4 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 8,2 %, në krahasim me Maj 2019. Importet e mallrave arritën vlerën 53 mld lekë, duke u ulur me 1,5 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 9,6 %, në krahasim me Maj 2019. Deficiti tregtar i këtij muaji është 28 mld lekë, duke u rritur me 1,4 %, krahasuar me Qershor 2018 dhe ulur me 10,8 %, në krahasim me Maj 2019.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Korrik 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al