Tregtia e Jashtme, Nëntor 2019

Në Nëntor 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 25 mld lekë, duke u ulur me 9,1 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 8,6 %, në krahasim me Tetor 2019. Importet e mallrave arritën vlerën 53 mld lekë, duke u ulur me 5,8 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 10,8 %, në krahasim me Tetor 2019. Deficiti tregtar i këtij muaji është 28 mld lekë, duke u ulur me 2,7 %, krahasuar me Nëntor 2018 dhe 12,6 %, në krahasim me Tetor 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al