Tregtia e Jashtme, Maj 2019

Në Maj 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 28 mld lekë, duke u ulur me 8,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe rritur me 3,5 %, në krahasim me Prill 2019. Importet e mallrave arritën vlerën 59 mld lekë, duke u rritur me 3,8 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 2,9 %, në krahasim me Prill 2019. Deficiti tregtar i këtij muaji është 31 mld lekë, duke u rritur me 17,4 %, krahasuar me Maj 2018 dhe me 2,4 %, në krahasim me Prill 2019.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme e Mallrave, Qershor 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al