Tregtia e Jashtme, Korrik 2019

Në Korrik 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 28 mld lekë, duke u rritur me 3,6 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 8,5 %, në krahasim me Qershor 2019. Importet e mallrave arritën vlerën 60 mld lekë, duke u rritur me 2,3 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 11,4 %, në krahasim me Qershor 2019. Deficiti tregtar i këtij muaji është 32 mld lekë, duke u rritur me 1,1 %, krahasuar me Korrik 2018 dhe 14,1 %, në krahasim me Qershor 2019.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Gusht 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al