Tregtia e Jashtme, Janar 2019

Në Janar 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 22 mld lekë, duke u ulur me 7,3 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe rritur me 0,9 %, në krahasim me Dhjetor  2018. Importet e mallrave arritën vlerën 42 mld lekë, duke u ulur me 6,3 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 30,0 %, në krahasim me Dhjetor  2018.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al