Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2019

Në Dhjetor 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 22 mld lekë, duke u rritur me 1,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur me 11,5 %, në krahasim me Nëntor 2019. Importet e mallrave arritën vlerën 55 mld lekë duke u ulur  me 7,6 %, në krahasim me një vit më parë dhe duke u rritur me 4,8 %, në krahasim me Nëntor 2019. Deficiti tregtar i këtij muaji është 34 mld lekë duke u ulur me 12,6 %, krahasuar me Dhjetor 2018 dhe duke u rritur me 19,1 %, në krahasim me Nëntor 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al