Tregtia e Jashtme, Shtator 2018

Në Shtator 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 26 mld lekë, duke u rritur me 8,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 28,0 %, në krahasim me Gusht 2018. Importet e mallrave arritën vlerën 51 mld lekë, duke u ulur me 4,7 %, në krahasim me një vit më parë dhe rritur me 5,5 %, në krahasim me Gusht 2018. Deficiti tregtar i këtij muaji është 25 mld lekë, duke u ulur me 15,6 %, krahasuar me Shtator 2017 dhe me 11,1 %, në krahasim me Gusht 2018.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al