Tregtia e Jashtme, Qershor 2018

Në Qershor 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 27 mld lekë, duke u rritur me 17,8 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur  me 11,9 %, në krahasim me Maj 2018. Importet e mallrave arritën vlerën 54 mld lekë, duke u ulur me 5,0 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 4,9 %, në krahasim me Maj 2018. Deficiti tregtar i këtij muaji është 27 mld lekë, duke u ulur me 20,0 %, krahasuar me Qershor 2017 dhe duke u rritur me 3,1 %, në krahasim me Maj 2018.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al