Tregtia e jashtme, Prill 2018

Në Prill 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 27 mld lekë, duke u rritur me 11,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur me 1,4 %, në krahasim me Mars 2018. Importet e mallrave arritën vlerën 52 mld lekë, duke u rritur me
4,9 %, në krahasim me një vit më parë dhe duke u ulur me 5,2 %, në krahasim me Mars 2018. Deficiti tregtar i këtij muaji është 26 mld lekë, duke u ulur me 0,9 %, krahasuar me Prill 2017 dhe me 8,9 %, në krahasim me Mars 2018.

Publikimi i radhës
Tregtia e jashtme, Maj 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al