Tregtia e Jashtme, Mars 2018

Në Mars 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 27 mld lekë, duke u rritur me 14,5 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 13,3 %, në krahasim me Shkurt 2018. Importet e mallrave në Mars 2018 arritën vlerën 55 mld lekë, duke u rritur me 2,2 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 20,2 %, në krahasim me Shkurt 2018. Deficiti tregtar i këtij muaji është 28 mld lekë, duke u ulur me 7,3 %, krahasuar me Mars 2017 dhe duke u rritur me 27,6 %, në krahasim me Shkurt 2018.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Prill 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al