Tregtia e Jashtme, Maj 2018

Në Maj 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 30 mld lekë, duke u rritur me 24,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 12,7 %, në krahasim me Prill 2018. Importet e mallrave arritën vlerën 57 mld lekë, duke u rritur me 1,9 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 7,9 %, në krahasim me Prill 2018. Deficiti tregtar i këtij muaji është 27 mld lekë, duke u ulur me 15,3 %, krahasuar me Maj 2017 dhe duke u rritur me 3,0 %, në krahasim me Prill 2018.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al