Tregtia e Jashtme, Gusht 2018

Në Gusht 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 20 mld lekë, duke u rritur me 10,4 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe janë ulur me 23,9 %, në krahasim me Korrik 2018. Importet e mallrave arritën vlerën 48 mld lekë, duke u ulur me 2,6 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 17,3 %, në krahasim me Korrik 2018. Deficiti tregtar i këtij muaji është 28 mld lekë, duke u ulur me 10,3 %, krahasuar me Gusht 2017 dhe me 11,7 %, në krahasim me Korrik 2018.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al