Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2018

Në Dhjetor 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 22 mld lekë, duke u ulur me 1,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 20,5 %, në krahasim me Nëntor  2018. Importet e mallrave arritën vlerën 60 mld lekë, duke u ulur me 1,3 %, në krahasim me një vit më parë dhe rritur me 6,9 %, në krahasim me Nëntor  2018. Deficiti tregtar i këtij muaji është 38 mld lekë, duke u ulur me 1,0 %, krahasuar me Dhjetor 2017 dhe rritur me 32,6 %, në krahasim me Nëntor  2018.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al