Tregtia e Jashtme, Shtator 2017

Në Shtator 2017 eksportet e mallrave arritën vlerën 24 mld lekë, duke u rritur me 16,8 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 30,3 %, në krahasim me Gusht 2017. Importet e mallrave në Shtator 2017 arritën vlerën 53 mld lekë, duke u rritur me 10,5 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 7,6 %, në krahasim me Gusht 2017. Deficiti tregtar i këtij muaji është 29 mld lekë, duke u rritur me 5,7 %, krahasuar me Shtator 2016 dhe duke u ulur me 5,9 %, në krahasim me Gusht 2017

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Tetor 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al