Tregtia e Jashtme, Prill 2017

Në Prill 2017 eksportet e mallrave arritën vlerën 24 mld lekë, duke u rritur me 13,6 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 1,6 %, në krahasim me Mars 2017.

Importet e mallrave në Prill 2017 arritën vlerën 50 mld lekë, duke u ulur me 4,3 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 7,7 %, në krahasim me Mars 2017. Deficiti tregtar i këtij muaji është 26 mld lekë, duke u ulur me 16,5 %, krahasuar me Prill 2016 dhe me 15,4 %, në krahasim me Mars 2017.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Maj 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al