Tregtia e Jashtme, Mars 2017

Në Mars 2017 eksportet e mallrave arritën vlerën 23 mld lekë, duke u rritur me 17,2 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 12,9 %, në krahasim me Shkurt 2017.

Importet e mallrave arritën vlerën 54 mld lekë, duke u rritur me 14,6 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 22,3 %, në krahasim me Shkurt 2017. Deficiti tregtar i këtij muaji është 31 mld lekë, duke u rritur me 12,8 %, krahasuar me Mars 2016 dhe me 30,2 %, në krahasim me Shkurt 2017.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Prill 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al