Tregtia e Jashtme, Maj 2017

Në Maj 2017 eksportet e mallrave arritën vlerën 24 mld lekë, duke u rritur me 18,0 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 0,8 %, në krahasim me Prill 2017.

Importet e mallrave në Maj 2017 arritën vlerën 55 mld lekë, duke u rritur me 5,8 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 9,7 %, në krahasim me Prill 2017. Deficiti tregtar i këtij muaji është 31 mld lekë, duke u ulur me 2,2 %, krahasuar me Maj 2016 dhe duke u rritur me 18,0 %, në krahasim me Prill 2017.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Qershor 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al