Tregtia e Jashtme, Janar 2017

Në Janar 2017 eksportet e mallrave arritën vlerën 19 mld lekë, duke u rritur me 15,5 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur me 13,3 %, në krahasim me Dhjetor 2016.

Importet e mallrave në Janar 2017 arritën vlerën 35 mld lekë, duke u ulur me 0,2 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 37,6 %, në krahasim me Dhjetor 2016. Deficiti tregtar i këtij muaji është 16 mld lekë, duke u ulur me 14,2 %, krahasuar me Janar 2016 dhe me 53,2 %, në krahasim me Dhjetor 2016.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Shkurt 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al