Tregtia e Jashtme, Tetor 2016

Në muajin Tetor 2016 eksportet e mallrave arritën vlerën 22 mld lekë, duke u rritur me 7,2 %, në krahasim me të njejtën periudhë të një viti më parë dhe 5,2 %, në krahasim me Shtator 2016.

Importet e mallrave në muajin Tetor 2016 arritën vlerën 50 mld lekë, duke u ulur me 1,0 %, në krahasim me të njejtën periudhë një vit më parë dhe duke u rritur me 3,4 % në krahasim me Shtator 2016. Deficiti tregtar i këtij muaji është 28 mld lekë, duke u ulur me 6,5 % krahasuar me Tetor 2015 dhe duke u rritur me 2,1 % në krahasim me Shtator 2016.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Nëntor 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al