Tregtia e Jashtme, Shkurt 2016

Në muajin Shkurt 2016 eksportet e mallrave arritën vlerën 18 mld lekë, duke u ulur me 4,5 % në krahasim me Shkurt 2015 dhe duke u rritur me 7,2 % në krahasim me Janar 2016.

Importet e mallrave në muajin Shkurt 2016 arritën vlerën 42 mld lekë, duke u rritur me 6,8 % në krahasim me Shkurt 2015 dhe 19,1 % në krahasim me Janar 2016. Deficiti tregtar i këtij muaji është 24 mld lekë, duke u rritur me 16,9 % krahasuar me Shkurt 2015 dhe 29,6 % në krahasim me Janar 2016

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Mars 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al