Tregtia e Jashtme, Qershor 2016

Në muajin Qershor 2016 eksportet e mallrave arritën vlerën 23 mld lekë, duke u ulur me 6,4 % në krahasim me Qershor 2015 dhe rritur me 10,1 % në krahasim me Maj 2016.

Importet e mallrave në muajin Qershor 2016 arritën vlerën 51 mld lekë, duke u rritur me 4,1 % në krahasim me Qershor 2015 dhe duke u ulur me 1,6 % në krahasim me Maj 2016. Deficiti tregtar i këtij muaji është 28 mld lekë, duke u rritur me 14,4 % krahasuar me Qershor 2015 dhe duke u ulur me 9,3 % në krahasim me Maj 2016.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Korrik 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al