Tregtia e Jashtme, Prill 2016

Në muajin Prill 2016 eksportet e mallrave arritën vlerën 21 mld lekë, duke u rriturr me 1,5 % në krahasim me Prill 2015 dhe me 9,0 % në krahasim me Mars 2016.

Importet e mallrave në muajin Prill 2016 arritën vlerën 51 mld lekë, duke u rritur me 17,2 % në krahasim me Prill 2015 dhe 9,1 % në krahasim me Mars 2016. Deficiti tregtar i këtij muaji është 30 mld lekë, duke u rritur me 31,4 % krahasuar me Prill 2015 dhe 9,2 % në krahasim me Mars 2016.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Maj 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al