Tregtia e Jashtme, Mars 2016

Në muajin Mars 2016 eksportet e mallrave arritën vlerën 19 mld lekë, duke u ulur me 12,8 % në krahasim me Mars 2015 dhe duke u rritur me 9,9 % në krahasim me Shkurt 2016.

Importet e mallrave në muajin Mars 2016 arritën vlerën 46 mld lekë, duke u rritur me 4,6 % në krahasim me Mars 2015 dhe 11,1 % në krahasim me Shkurt 2016. Deficiti tregtar i këtij muaji është 27 mld lekë, duke u rritur me 22,0 % krahasuar me Mars 2015 dhe 12,0 % në krahasim me Shkurt 2016.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Prill 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al