Tregtia e Jashtme, Maj 2016

Në muajin Maj 2016 eksportet e mallrave arritën vlerën 21 mld lekë, duke u ulur me 14,8 % në krahasim me Maj 2015 dhe me 2,9 % në krahasim me Prill 2016.

Importet e mallrave në muajin Maj 2016 arritën vlerën 51 mld lekë, duke u rritur me 14,2 % në krahasim me Maj 2015 dhe duke u ulur me 2,5 % në krahasim me Prill 2016. Deficiti tregtar i këtij muaji është 30 mld lekë, duke u rritur me 48,6 % krahasuar me Maj 2015 dhe duke u ulur me 2,3 % në krahasim me Prill 2016.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Qershor 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al