Tregtia e Jashtme, Korrik 2016

Në muajin Korrik 2016 eksportet e mallrave arritën vlerën 22 mld lekë, duke u ulur me 0,6 % në krahasim me Korrik 2015 dhe me 0,9 % në krahasim me Qershor 2016.

Importet e mallrave në muajin Korrik 2016 arritën vlerën 50 mld lekë, duke u ulur me 5,0 % në krahasim me Korrik 2015 dhe me 4,3 % në krahasim me Qershor 2016. Deficiti tregtar i këtij muaji është 27 mld lekë, duke u ulur me 8,3 % krahasuar me Korrik 2015 dhe me 6,9 % në krahasim me Qershor 2016

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Gusht 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al