Tregtia e Jashtme, Janar 2016

Në muajin Janar 2016 eksportet e mallrave arritën vlerën 16 mld lekë, duke u ulur me 7,8 % në krahasim me Janar 2015 dhe 8,1 % në krahasim me Dhjetor 2015.

Importet e mallrave në muajin Janar 2016 arritën vlerën 35 mld lekë, duke u ulur me 1,5 % në krahasim me Janar 2015 dhe 34,6 % në krahasim me Dhjetor 2015. Deficiti tregtar i këtij muaji është 18 mld lekë, duke u rritur me 5,0 % krahasuar me Janar 2015 dhe duke u ulur me 48,0 % në krahasim me Dhjetor 2015.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Shkurt 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al