Tregtia e Jashtme, Gusht 2016

Në muajin Gusht 2016 eksportet e mallrave arritën vlerën 16 mld lekë, duke u rritur me 6,8 % në krahasim me Gusht 2015 dhe duke u ulur me 27,1 % në krahasim me Korrik 2016.

Importet e mallrave në muajin Korrik 2016 arritën vlerën 46 mld lekë, duke u rritur me 14,3 % në krahasim me Gusht 2015 dhe duke u ulur me 8,4 % në krahasim me Korrik 2016. Deficiti tregtar i këtij muaji është 29 mld lekë, duke u rritur me 19,0 % krahasuar me Gusht 2015 dhe me 6,9 % në krahasim me Korrik 2016.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Shtator 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al